24 maj 2019

Thor Jonsson ID06 AB intervjuar: Jessica Löfström, VD på ExpanderaMera om synen på sund konkurrens, nya ID06-kort och vad som behövs för en sundare byggbransch

ExpanderaMera är ett av Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Jessica Löfström är VD sedan 2000 och driver företaget utifrån idén om sund konkurrens och sunda arbetsvillkor.

Thor Jonsson: -Sunda företag – hur började det?
Jessica: -När jag startade mitt bemanningsföretag hade jag en snickare anställd och vid den tiden fanns det inga bemanningsföretag med inriktning mot bygg, så när ett större företag skulle gå in i ett större och längre byggprojekt, så fick de anställa en byggnadsarbetare som efter projektets slut fick sluta om bolaget inte fick ytterligare uppdrag. Otrygghet och en sämre personalpolitik både för de fastanställda men framförallt för de projektanställda blev konsekvensen. Så jag startade ett bemanningsföretag för byggbranschen. Vår affärsidé bygger på att skapa mervärde och anställningstrygghet. Vinsten för bolagen är att de kan ha en fast styrka som de kan satsa på och ge anställningstrygghet och som kompletteras av ExpanderaMeras personal, som också har anställningstrygghet.

Thor Jonsson: -Nya ID06-kortet med krav på godkänt id – hur ser du på detta?
Jessica: -Det nya ID06-kortet som kräver en godkänd legitimation är en viktig pusselbit i ett stort system. Dessutom behövs att informationen i personalliggaren skickas digitalt till flera myndigheter för kontroll och samkörning av data, bl.a. till Skattemyndigheten och Migrationsverket, till gagn för de företag som sköter sig. ID06-systemet skulle t.ex. kunna berikas med information från myndigheter för att kontrollera att sociala avgifter är korrekta, sett till vilka företag och individer som varit på en arbetsplats och att företaget och individerna är registrerade i utstationeringsregistret.

Thor Jonsson: -Polska nationella två-sidiga ID-kort – hur gör ni som har mycket arbetskraft bl.a. från Polen?
Jessica: -Vi har inte mött några problem med detta. Vi kräver korrekta och aktuella ID-handlingar. Har man rent mjöl i påsen så finns inga problem med att bli kontrollerad, legitimera sig mot ID06-systemet eller med att lämna uppgifter till myndigheter. Självklart ska alla nödvändiga uppgifter finnas på en sida, annars kan man ju fuska och visa framsidan på en handling och baksidan på en annan. Vi anställer i vårt svenska AB med svenska kollektivavtal och betalar därmed lön, skatt och sociala avgifter i Sverige. Något som det vore önskvärt att fler gjorde. Jag har inte träffat ett enda s.k. utstationerat bolag som gjort rätt.

Thor Jonsson: -ID06 ställer idag krav på samordningsnummer och A1 intyg där kontroller av t ex 183 dagars regel kommer ske, hur ser du på det?
Jessica: -Det är jättebra att regler följs upp i det nya ID06 systemet. Dock skulle jag vilja att ID06 fick tillgång och kunde samverka med fler myndigheter. Det vore även bra om Skatteverket kunde dra skatt från det s.k. utstationerade bolaget, både sociala avgifter och skatt, fram tills det att bolaget påvisar att skatt och sociala avgifter är inbetalt i annat land. Jag har inte sett ett enda utstationerat bolag som skött detta på rätt sätt och det är ett problem att bevisbördan nu ligger hos Skattemyndigheten istället för hos det utstationerade bolaget.

Thor Jonsson: Ni stödjer Stoppa Fusket.se – berätta hur du tänker kring detta?
Jessica: -Jag har jobbat sedan 2015 med att lobba mot politiker och myndigheter och kan idag se att frågan är på banan på ett annat sätt än när jag startade. Det finns en annan medvetenhet om fusket idag.
Dock ser jag brister i direktiven i regleringsbrevet, vilket möjliggör en del av det fusk och osundheter som idag finns inom byggsektorn. Sveriges Byggindustrier utbildar sina tjänstemän om hur de kriminella arbetar och hur de skall kontrollera de medlemsföretag de har och de som vill in som medlemmar. Tidigare rådde okunskap och aningslöshet. Jag ser också en skillnad i hur politiker i de olika blocken bildar sig en uppfattning i frågor om fusk och de problem som råder inom byggsektorn, men tyvärr så utgör ibland ideologier ett hinder för förståelse.

Thor Jonsson: -Påståendet om svårigheter från vissa av dina kollegor i branschen om Skatteverkets nya sekretess – vad ser du för konsekvenser?
Jessica: -Arbetsmarknadskriminaliteten är ett resultat av att myndigheter inte har mandat och stöd i lagstiftning och regelverk att utföra kontroller. Därmed växer det jag kallar arbetsmarknadskriminaliteten i Sverige. Vi måste få bukt med dessa organiserade kriminella nätverk som tjänar miljardbelopp, inte sällan via skattefinansierade byggprojekt. Byggnadsarbetarna som är här är inte sällan livegna människor vars pass de beslagtagit och som tar droger för att klara att arbeta 80 tim./vecka. De är rädda för att mista livet om de berättar för myndigheter om sina omständigheter.

Thor Jonsson: -Påståendet om svårigheter från vissa av dina kollegor i branschen om Skatteverkets nya sekretess – vad ser du för konsekvenser?
Jessica: -Arbetsmarknadskriminaliteten är ett resultat av att myndigheter inte har mandat och stöd i lagstiftning och regelverk att utföra kontroller. Därmed växer det jag kallar arbetsmarknadskriminaliteten i Sverige. Vi måste få bukt med dessa organiserade kriminella nätverk som tjänar miljardbelopp, inte sällan via skattefinansierade byggprojekt. Byggnadsarbetarna som är här är inte sällan livegna människor vars pass de beslagtagit och som tar droger för att klara att arbeta 80 tim./vecka. De är rädda för att mista livet om de berättar för myndigheter om sina omständigheter.

Thor Jonsson: – Du träffar ju politiker och olika myndigheter, hur reagerar de på dina vittnesmål?
Jessica: -Folk har svårt att tro på detta! Vissa politiker börjar reagera men andra ser all kritik som ett hot mot den Fria marknaden och rörligheten inom EU. Den är så viktig för somliga att de är beredda att se mellan fingrarna avseende människohandel och den svarta sektorn.

Thor Jonsson: -Svartjobb – fasta driftställen – utstationeringsregistret – regler om skatt i Sverige är frågor som diskuteras flitigt. Hur ser du på detta?
Jessica: -Regelverket med utstationering var tänkt att underlätta för små företag som inte har möjlighet att starta upp svenska bolag. Istället utnyttjas detta av företag för att dumpa löner och undkomma att betala sociala avgifter och skatter. 183 dagar får man lov att arbeta i Sverige men skatta i annat land. Om företaget har fast driftställe i Sverige skall skatt betalas i Sverige från dag ett! Det finns idag inte samordnande kontrollsystem eller efterlevnad av reglerna av varken myndigheterna, beställare eller de flesta huvudentreprenörer. Huvudanledningen till att bolag fuskar här är att dölja den verkliga lönen som undantagslöst är låg. Tidigare var det arbetskraft från öststatsländerna som utstationerades, men nu är det personer från 3:e land utanför EU. Mestadels arbetskraft från Mongoliet, Turkmenistan och Uzbekistan, som via svarta arbetstillstånd från främst Polen, Italien och Grekland, tar sig till Sverige. Denna arbetskraft har ännu lägre lönekrav än de från Östeuropa.

Jessica: -ID06 Kompetensdatabas är en funktion i ID06-systemet som kan följa upp krav på yrkesbevis, utbildningar elektroniskt ute på arbetsplatsen. När individen loggar in på arbetsplatsen redovisas också om utbildningar finns registrerade från en ackrediterad utbildningsleverantör. Oftast är det så att om ett företag fuskar med en grej så fuskas det även med andra delar och framförallt med utbildningar.