26 okt 2017

Tre frågor om ID06 Kompetensdatabas

Richard Bergermo, vd och projektledare på Husbyggen Väster AB, ger sin syn på ID06 Kompetensdatas.

Vad tycker du om ID06 Kompetensdatabas?

– Det känns väldigt bra för idag är det ofta ett gissel att kontrollera kompetens och behörighet. Vi arbetar med byggservice och entreprenader inom ROT-sektorn och anlitar ofta rörfirmor, målare, ställningsbyggare etc. Det är inte alla som har ordning på sina fysiska utbildningsbevis och ibland försvåras kontrollen av språkproblem. Kompetensdatabasen blir ett viktigt hjälpmedel för våra arbetsledare, dels för att kontrollera underentreprenörer men även för att hålla koll på utbildningsnivån hos vår egen personal.

Hur gör ni för att komma igång med kompetensdatabasen?
– Framöver kommer vi att anlita utbildningsföretag som är ackrediterade för kompetensdatabasen så långt det är möjligt. Vi kommer även att informera våra underentreprenörer för att fler ska börja använda systemet.

Vad hoppas du att kompetensdatabasen ska leda till?
– För egen del hoppas jag att kompetensdatabasen ska förenkla min vardag. Att den blir ett verktyg som hjälper mig att bemanna projektet med rätt medarbetare samt kontrollera att våra underentreprenörer har den behörighet som krävs. Jag vill göra allt i min makt för att det inte ska inträffa några olyckor på våra arbetsplatser.

– I ett branschperspektiv handlar det om att förbättra arbetsmiljö och säkerhet genom att säkerställa att den som utför arbetet har rätt kompetens. Det borde också bidra till ökad kvalitet på arbetet och färre reklamationer.

Artikeln publicerades: 2017-10-26