31 mar 2017

Tre frågor till Peter Löfgren, vd ID06 AB

Peter Löfgren, vd ID06  AB, berättar om vad som är på gång inom ID06 nu och om tre kommande stragegiska projekt för bolaget. 

Den 1 oktober 2016 överfördes ID06-verksamheten från Sveriges Byggindustrier till bolaget ID06 AB. Varför denna förändring?

– Syftet är att stärka förankringen och öka legitimiteten för ID06 genom att möjliggöra ett ägarbreddande. Vi siktar på att få in flera nya delägare i form av olika intresseorganisationer som organiserar företag med arbetsgivaransvar. Sveriges Byggindustrier kommer vara en stor minoritetsägare för att säkerställa ID06 värdegrund.  Verksamheten har inte förändrats, vårt mål är fortsatt att bidra till sund konkurrens och säkra arbetsplatser genom att utveckla verktyg för en effektiv skattekontroll. ID06 AB har inget kommersiellt syfte så eventuell vinst kommer att återinvesteras i bolaget eller användas för att sänka avgifterna.

Hur går arbetet med ID06 kompetensdatabas?

– Just nu håller vi på att ackreditera utbildningsgivare som vill ansluta sig till kompetensdatabasen. Det går redan nu att registrera utbildningsbevis i kompetensdatabasen och inom några månader kommer det även vara möjligt att läsa av dem ute på arbetsplatsen via ID06-systemet. Det blir en mycket smidigare hantering eftersom individen inte behöver släpa med sig alla fysiska intyg. Samtidigt blir det enklare att kontrollera att medarbetare och entreprenörer har den behörighet som krävs för arbetet, vilket bidrar till säkrare arbetsplatser och ökad kvalitet. Kompetensdatabasen blir ytterligare ett hinder för oseriösa företag som sällan satsar på välutbildad personal. Kompetensdatabasen ingår i årsavgiften för ID06 och kostar inget att använda, varken för individen eller för företaget. Det är utbildningsgivaren som betalar för att registrera utbildningsbevisen i kompetensdatabasen.

Hur kommer ID06 att utvecklas framåt?

– Vi har tre strategiska projekt. ID06 Kortstandard 2.0 handlar om att byta kortstandard till en mer modern och säkrare lösning. Vi kommer även att tillhandahålla ett digitalt ID06-kort som man kan använda i mobilen. ID06 Portalen är en automatiserad kvalitetssäkringsfunktion som kontrollerar bolags- och identitetsuppgifter i realtid. Den innebär också att varje individ måste legitimera sig med bank-id eller motsvarande för att kunna kvittera ut sitt ID06-kort. ID06 Molnet gör att företag och myndigheter får tillgång till en säker lagrings- och administrationsplattform. Här ska företag exempelvis kunna lagra sina elektroniska personalliggare, oavsett vilken ID06-leverantör som beställaren valt att använda. Vi håller ett högt tempo i vårt utvecklingsarbete så det mesta av detta kommer att vara klart till början av 2018. Dessutom anpassar vi ID06 till EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft i maj 2018, vilken ställer mycket höga krav på hur man hanterar personuppgifter.

Artikeln publicerades: 2017-03-31