5 jun 2017

Uppdatering av ID06 Standard

ID06 Standard och dess bilagor är nu uppdaterade till version 1.5 och ersätter tidigare version 1.4.

En ny bilaga har tillkommit med bland annat information om identifiering av individer. Standarden börjar gälla från och med första juli 2017. Läs mer här
En ny e-postadress är nu tillgänglig för företag som önskar ackreditera sig eller har frågor som gäller ackreditering, support@id06.se.