17 sep 2019

Viktig information till våra kortkunder!

ID06 har noterat att ett stort antal kortkunder fortsätter att beställa gamla ID06-kort trots att de tillhör den kategori som kan beställa det nya ID06-kortet (LoA2). Exempel: svenskt företag beställer gammalt ID06-kort till en kortinnehavare från Albanien trots att man kan beställa nya ID06-kort och ansluta sitt företag.

Därför stoppar ID06 från och med idag beställningar av gamla ID06-kort från följande länder:
Albanien
Bosnien/Hercegovina
Bulgarien
Danmark
Estland
Finland
Georgien
Island
Lettland
Litauen
Moldavien
Montenegro
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Slovakien
Slovenien
Sverige
Tjeckien
Ukraina
Vitryssland

Länder vi stödjer där företag kan ansluta sig till det nya ID06-systemet:
Bulgarien
Danmark
Estland
Finland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Nederländerna
Norge
Polen*
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

*Polska enskilda bolag kan ansluta sig men inte beställa nya ID06-kort

Inom kort kommer vi presentera fler länder och kommer därför att kunna stänga av all beställning av gamla ID06-kort mycket snart.

Vi uppmanar alla kortkunder att beställa det nya ID06-kortet nu för att försäkra sig om att ha det tillgängligt i god tid före stängningsdatum!