Beställ kort
Kortkontroll
Avgifter

Nyheter

 • 2016-09-20

  ID06 Kompetensdatabas – snart är det dags

  Vi närmar oss nu höstens lansering av ID06 Kompetensdatabas, www.id06kompetensdatabas.se. Ackrediteringen av utbildningsbolag och registreringen av deras utbildningar startade i somras – databasen fylls nu på kontinuerligt.

  Läs mer
 • 2016-06-01

  Ny avgiftsmodell för ID06

  Den 1 februari 2016 infördes ett nytt avgiftssystem inom ID06; en kortregisteravgift på 20 kr per nyregistrerat kort som läggs på kortkostnaden och en företagsanpassad årlig anslutningsavgift. Det nya avgiftssystemet gäller för alla företag som beställer ID06-kort. Med start från och med juni 2016 får därför alla företag med minst ett aktivt ID06-kort en faktura på den årliga anslutningsavgiften. Läs mer här

 • 2016-04-07

  När föreligger en byggarbetsplats? Nytt från Skatteverket

  Skatteverket har i ställningstagande den 21 mars 2016, Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen, ytterligare utvecklat sin uppfattning om hur uttrycket ”byggarbetsplats” ska tolkas. Läs mer här

 • 2016-02-09

  Svårare att gömma svartjobb med nya lagförslaget

  "Jag är glad och lättad över att det nu äntligen kommer ett lagförslag", säger Peter Löfgren i en kort kommenterar till Skatteverkets nya lagförslag om att byggarbetsgivare fr.o.m. 2018 ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå. 

  Läs mer
 • 2015-12-28

  Nyheter 2016 - i korthet

  Personalliggare, Mobilt ID06 och förändrad avgiftsmodell - läs sammanfattningen i Byggbrevet, Sveriges Byggindustriers medlemstidning. 

 • 2015-12-16

  Elektronisk bygganmälan har öppnat

  Om du är byggherre ska du anmäla din byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas. Undantag från bygganmälan gäller om:
  • Kostnaden kan antas inte överstiga fyra prisbasbelopp (ca 180.000 kr), exkl. moms
  • Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet)

  Anmäl enklast på Skatteverkets hemsida.

Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet. Företag som inte följer detta kan komma att stängas av från hela ID06-systemet.

Beställ ID06-kort

För att beställa ID06-behörighetskort ska du kontakta något av de företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. De hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort. Du hittar dem här

Beställ personalliggare

Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna. De svarar också på dina frågor om priser, rutiner etc. Du hittar dem här

Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Läs mer

Jonas-Gerdle-_MG_2176.png
Foto: Jonas Gerdle