Beställ kort
Kortkontroll
Företags-kontroll

Nyheter

 • 2014-12-29

  Personalliggare blir verklighet i byggbranschen

  Riksdagen fattade  den 4 december 2014 beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan, där Sveriges Byggindustrier ingår, har länge drivit denna fråga och välkomnar beslutet.

  Läs mer
 • 2014-11-06

  ID06 Kompetensdatabas för ökad säkerhet på bygget

  ID06 – för obligatorisk närvaroregistrering på arbetsplatsen – är i dag ett välkänt verktyg för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt för att stärka den sunda konkurrensen inom byggsektorn. Nu går vi vidare med funktionalitet för att ytterligare stärka säkerhetsarbetet på landets arbetsplatser.

  Läs mer
 • 2014-10-09

  Nytt från Tempus: Tempus ID06 LITE

  Tempus ID06 LITE är en enkel och smidig app för redovisning av ID06 på ditt bygge. Tempus ID06 LITE har integrerad läsare och all funktionalitet du behöver för en komplett ID06 redovisningsstation.

  Läs mer

Så här beställer du ID06-kort

För att beställa ID06-behörighetskort ska du kontakta något av de företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. De hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort. Du hittar dem här

För beställning av läsare och applikationer ska du kontakta de företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer för detta ändamål. Du hittar dem här

Om ID06

Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Läs mer


kort_start.png