Beställ kort
Kortkontroll
Företags-kontroll

Nyheter

448x234.png


Så här beställer du ID06-kort

För att beställa ID06-behörighetskort ska du kontakta något av de företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. De hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort. Du hittar dem här

För beställning av läsare och applikationer ska du kontakta de företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer för detta ändamål. Du hittar dem här

Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Läs mer


Röster om personalliggare

 kort_start.png