Beställ kort
Kortkontroll
Företags-kontroll

Nyheter

 • 2015-08-28

  Informationsmöten om nya personalliggarlagen – anmäl dig nu!

  Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten kring tillämpningen av den nya lagen. Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet. 

  Läs mer
 • 2015-05-21

  Så förbereder du dig inför lagen om personalliggare

  Den 1 januari 2016 träder lagen om personalliggare i kraft. Den berör så gott som alla bygg- och anläggningsföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Förbered dig i god tid!

  Läs mer
 • 2015-04-07

  Ny ID06-broschyr

  En ny  och helt omarbetad informationsbroschyr om ID06 är nu framtagen och lämnad till tryck. Men redan nu kan du läsa den som pdf-fil.

  Läs mer
 • 2014-12-29

  Personalliggare blir verklighet i byggbranschen

  Riksdagen fattade  den 4 december 2014 beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan, där Sveriges Byggindustrier ingår, har länge drivit denna fråga och välkomnar beslutet.

  Läs mer

Så här beställer du ID06-kort

För att beställa ID06-behörighetskort ska du kontakta något av de företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. De hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort. Du hittar dem här

För beställning av läsare och applikationer ska du kontakta de företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer för detta ändamål. Du hittar dem här

Om ID06

Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Läs mer


kort_start.png