Om ID06

ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.

ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

ID06 är ett fristående, icke vinstutdelande bolag som ägs gemensamt av följande organisationer: Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Säkerhetsföretagen, Transportföretagen och Måleriföretagen.

GDPR och avtal

Läs om bakomliggande avtal och GDPR.

ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

  1. Företag i ID06-systemet ska uppfylla lagkrav för näringsverksamhet.
  2. Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en säkerställd identitet.
  3. Arbetsgivarsambandet mellan företag och individ ska vara säkerställt.

ID06-systemets byggstenar:

  • Ett personligt ID06-kort som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats.
  • Läsarutrustning eller mobilappar för in- och utregistrering i arbetsplatsens personalliggare med spårbara loggar.
  • Ett digitalt system för personalliggare, som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.
  • Ett centralt spärregister för högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet.
  • ID06 förs vidare i entreprenadavtalen via Allmänna bestämmelser.
  • ID06 möjliggör för alla branscher att använda ett gemensamt system.
  • En databas för digitala utbildningsbevis via ID06 Kompetensdatabas.

Personalliggare i byggbranschen

Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet med lagen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

ID06-systemet uppfyller de krav som ställs i lagen och erbjuder anpassad utrustning för elektronisk personalliggare via våra ID06 Partners.

Skatteverket får göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera att lagen följs. Myndigheten har bra information för dig som vill veta mer om personalliggare i byggbranschen.

Exempelvis finns information om byggherrens skyldigheter, entreprenörens skyldigheter samt vanliga frågor och svar.

Till Skatteverkets informationssida om personalliggare i byggbranschen

 

 

 

 

 

För dig som upphandlar byggtjänster

Som professionell byggherre eller beställare kan du motverka svartarbete genom att alltid kräva ID06 när du upphandlar bygg- och anläggningsentreprenader. Så här säkerställer du att ID06 tillämpas i entreprenaden genom upprättande av administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12:

Vid upphandling av utförandeentreprenad anger du under AFC.343 och för totalentreprenad under AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06: ”För entreprenaden gäller ID06.” Bifoga gärna ID06 Allmänna bestämmelser eller hänvisa till oss där de finns att ladda ner kostnadsfritt. Under övriga handlingar AFB.22 bör du dessutom notera: ”För entreprenaden gäller ID06” och att villkor framgår av ID06 Allmänna bestämmelser som då bifogas. För blivande underentreprenörer anges samma text under AFB.222 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer.

Överlåtelse av ansvar för elektronisk personalliggare
Som byggherre kan du under vissa förutsättningar överlåta ansvaret för elektronisk personalliggare till en entreprenör.

ISO certifieringar

ID06 AB är ISO certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet och 27001 Informationssäkerhet. ISO 9001 kvalitet är en internationell standard som ställer höga krav på kvalitetsarbetet och ISO 27001 är en internationell standard som ställer höga krav på arbetet med informationssäkerhet.

För att leva upp till dessa standarder finns det inom ID06 ett verksamhetsledningssystem, som är ett processorienterat system. Detta system tillsammans med ett stort engagemang och delaktighet av ID06 medarbetare, skapar den verksamhetsstyrning och den ordning och reda som gäller för ID06 AB.

 

Om ID06

ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.