ID06 Stamp

Med analysverktyget ID06 Stamp kan ditt företag enkelt få en överblick över den data som finns i företagets personalliggare.

Fördelarna är att du får en visuell översikt av dina medarbetares in- och utloggningar, kan se relaterad statistik, skriva ut registerutdrag till medarbetare och mycket mer. Det här är ett kraftfullt verktyg för att hålla uppsikt och skapa en sund arbetsplats.

Är ditt företag anslutet till ID06 behöver du bara aktivera tjänsten i ID06 Portalen

Se och sortera händelser från företagets personalliggare

Hitta alla lagrade händelser relaterat till specifika individer

Rapport som stöds med grafer och sammanfattningar

Aktivera Rapport +för att skapa egna företagsunika rapporter

Få koll på in- och utloggningar på arbetsplatsen

ID06 Stamp hämtar kontinuerligt information från er personalliggare på alla era arbetsplatser inom företaget.
Det ger dig en aktiv kontroll över er personalliggare, som dina medarbetare skapar genom att logga in och ut på en arbetsplats.

Du kommer att kunna ta del av det som samlats in från det att ID06 Stamp lanserades i november 2021, oavsett när du börjar använda tjänsten. Dessutom uppfyller ID06 Stamp specifika krav som en lagringstjänst enligt bevarandekraven i skatteförfarandeförordningen.

Du kan även smidigt hämta ut en kopia av företagets personalliggardata genom tjänsten. Detta är särskilt användbart om en myndighet exempelvis genomför en uppföljningskontroll efter ett besök på arbetsplatsen och behöver specifik information.

Genom analysverktyget får du en tydlig vy över vad som bör synliggöras för att uppfylla kraven för en sund arbetsplats. Dessutom ger verktyget dig möjlighet att upptäcka felaktigheter, till exempel dubbelregistreringar och felaktiga in- och utloggningar.

Aktivera ID06 Stamp

Du som har administratör för ert ID06 konto kan aktivera tjänsten genom att följa dessa 4 steg:

1. Logga in i ID06 Portalen

2. Välj sedan ”företagsnamn” i högra hörnet för att gå till ”användarhantering”

3. Fyll därefter i ny eller befintlig användare och välj alternativet ”Företagsadministratör för Mitt ID06 Stamp”

4. Gå nu vidare till tjänsten som är synlig på startsidan (i ID06 Portalen) och välj slutligen att aktivera ID06 Stamp. Klart!

ID06 Stamp Rapport +

Med tilläggstjänsten ID06 Stamp Rapport + får du värdefulla insikter och kunskap om era arbetsplatser. Här har du tillgång till företagsunika rapporter som ger en tydlig överblick. Du kan enkelt analysera arbetstiden för ditt företag på olika arbetsplatser och över tidsperioder. Endast företagsrelaterad data som rör era medarbetare visas.

Rapport + erbjuder också en rad rapporter som följer Svensk Byggkontrolls riktlinjer, som du enkelt kan hämta ut. Företaget har alltid ansvaret att skicka den begärda rapporten till arbetsmarknadens parter.

ID06 Loggningsindex
ID06 Loggningsindex ger dig en överblick över hur bra din organisation är på att logga in och ut på arbetsplatsen.

Det är en funktion som hjälper dig att jämföra din organisations loggningsrutiner med andra företag. Genom indexet kan du se hur väl dina medarbetare loggar in och ut under olika perioder och du kan enklare identifiera förbättringsområden.

Läs mer om ID06 Loggningsindex

 

ID06 Stamp Rapport +

Pris: 300 - 1500 SEK/ per år

Tilläggstjänst

Exakt pris får du i samband med aktivering av tjänsten i ID06 Portalens sida för ID06 Stamp. Priset baseras på er datalagring i ID06 Stamp.

  • Få unika insikter om dina verksamma arbetsplatser.
  • ID06 Loggningsindex – Jämför och få en överblick hur bra din organisation är på att logga in och ut på arbetsplatsen.
  • Analysera hur mycket registrerad tid ditt företag har samlat på era arbetsplatser.
  • Se ditt företags totala registrerade tid över en tidsperiod.
  • Få ut en del av de rapporter som nämns i ”Svensk Byggkontroll”