GDPR och avtal

För ID06 är det viktigt att värna om den personliga integriteten och även beskriva ID06s avtalsförhållande med både företag och ID06 Partners.

Här hittar du ID06s integritetspolicy och avtal som berör företagsanslutning till ID06, avtal för personer som ska erhålla ett ID06-kort och även det avtal som ID06 har med ackrediterade ID06 Partners.

ID06 integritetspolicy

ID06 Integritetspolicy för besökare och användare av ID06 hemsida och system.