ID06-kortet - för en säkrare arbetsplats

Med ID06-kortet kan du enkelt registrera in och utpassering i arbetsplatsens elektroniska personalliggare.

Validerat

ID06 validerar företag och individer via eID eller en skannad ID-handling.

Tydligt

Genom ID06-kort styrker vi ett tydligt arbetsgivarsamband mellan företag och individ.

Säkert

ID06-kort är ett accesskort med med hög tillitsnivå, LoA 2 och säker teknik.

Ett kort för säkra arbetsplatser

ID06 arbetar för sund konkurrens och genom ID06-kortet är ert företag med och bidrar till säkra arbetsplatser med sunda arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö.

Med ID06-kortet kan du känna dig trygg med att det finns ett säkerställt arbetsgivarsamband mellan företag och individ.

Ett kort för flera situationer

ID06-kort kan användas av alla organisationer och fungerar exempelvis som företagskort för att komma in på kontoret eller skyddsvärda områden där krav på högre säkerhet gäller. Med kortet kan du även starta maskiner och fordon – allt från en grävmaskin till en kaffemaskin.

Du kan också komplettera med ID06 Kompetensdatabas som gör det möjligt att samla utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet.

Mobil ID-kontroll

Om en platschef misstänker obehörig personal kan den enkelt genomföra en kortkontroll via sin mobiltelefon och appen ”ID06 Card Control”.