Priser och avgifter

Här hittar du aktuella priser över ID06 tjänster. Vill du veta mer så kan du besöka vår FAQ. ID06 förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Årspris ID06-kort

ID06-kort kostar 80 kr/st per år (årsfaktura).

 

Årspris ID06 Portalen

Pristabellen till höger visar vad anslutningen till ID06 kostar per år, baserat på antal
ID06-kort.

Antal Kort

Pris per år/företag

0-10

500 kr

11-50

1000 kr

51-100

2000 kr

101-250

3000 kr

251-1000

5000 kr

Över 1000

10 000 kr

Om administrativa avgifter och bindningstider

ID06 tar ut en administrativ avgift om 1 200 kr om företag blivit spärrat på grund av obetald faktura och vill öppnas upp igen.

Kostnaden för ett ID06-kort är bindande på 12 månader från inköpsdatum. Det görs inga återbetalningar för ett kort som avslutats innan bindningstiden löpt ut.

Om man vill avsluta ett ID06-kort under pågående period upphör avgiften först vid nästa periodstart(efter 12 mån).