Hur kan vi hjälpa dig?

Fakturor

 • Hur ändrar jag fakturasätt i ID06 Portalen?

  Du som har administratörsrollen till ert företagskonto kan ändra fakturasätt.

  Du kan antingen välja e-faktura eller faktura via e-post (bifogad PDF). Väljer du e-faktura krävs ett äkta GLN-nummer enligt standard. Väljer du istället faktura via e-post måste rätt angiven e-postadress anges, förslagsvis en som inte ändras över tid eller är knuten till en specifik individs e-postadress. Exempelvis faktura@företagsnamn.se.

  Följ stegen enligt nedan.

  1. Logga först in i ID06 Portalen

  2. Välj ert företagsnamn i övre högra hörnet

  3. Välj till sist faktureringsinformation

 • Är alla era ID06-kort spärrade?

  Om alla kort i företaget blivit inaktiva beror det på att företaget har en betalning som är försenad, korten har då blivit spärrade av ID06. Ni kommer att få en förseningsavgift på 1 200 kr som behöver vara betald innan era ID06-kort kan aktiveras igen. Kontakta oss för hjälp med aktiveringen.

  Vid försenad betalning har ID06 rätt att begära en administrativ avgift motsvarande kostnaden för hanteringen den försenade fakturan. Denna information finner ni i allmänna bestämmelser kapitel 6.8.4 punkt 8.

   

 • Har ni fått en faktura från ID06?

  ID06 ansvarar för ID06-systemet och alla anslutna företag och organisationer betalar en årsavgift samt en kortavgift till ID06.

  Tillverkning av ID06-kort betalas till kortleverantören ni valt. Korttillverkarnas priser finner ni på respektives hemsida där även anslutningsavgifter kan tillkomma.

Fakturawebben

 • Behörighet att ladda ner fakturor

  Med behörigheten företagsadministratör kan rollen “fakturaadministratör” tilldelas sig själv. Ge också den behörigheten till den på ert bolag som hanterar fakturor.
  Följ stegen nedan för att lägga upp rollen fakturaadministratör.

  1. Logga in på ditt konto i ID06-portalen.

  2. Klicka på företagsnamnet och välj användarhantering i rullgardinsmenyn.

  3. Klicka på den person som ska ha tillgång till fakturainformation. Har personen ingen användare ännu så tryck på Lägg till användare och fyll i personens e-postadress.

  4. Markera därefter kryssrutan Fakturaadministratör och klicka på spara.

  5. Ett mejl från ID06 har nu skickats till e-postadressen till den som har tilldelats behörigheten.

  6. Klicka på Till tjänsten och logga in/skapa konto.

  7. Valet Fakturor har nu dykt upp i rullgardinsmenyn.

  8. Klicka på Fakturor i rullgardinsmenyn och välj vilken faktura ni vill ladda ner.

   

  Vid fliken fakturor ser du en sammanställning över fakturorna som visar: 

  • Fakturanummer 
  • Fakturadatum och förfallodatum 
  • Status för fakturan 
  • Belopp och kvarstående belopp 
  • Möjlighet till att hämta PDF-faktura  
  • Fakturaspecifikationen kopplat till den specifika fakturan
 • Vad är det för fakturainformation jag kan se i Fakturawebben?

  Genom att välja en faktureringsperiod så får du se vilka aktiva ID06 kort som ert företag fakturerats för. De ID06-kort som ni blir debiterade för är de som är aktiverade men även de som levererats till er även om de inte aktiverats ännu.

  Påminn de som inte aktiverat sina kort att göra detta. Behöver ni spärra kort så görs det alltid genom att logga in på ert företagskonto.

 • Fakturor avseende ID06 Kompetensdatabas syns inte i Fakturawebben

  I dag visas enbart fakturor som avser ID06 årsavgift och ID06- kortavgift. Specifikationer för ID06 Kompetensdatabas finns därför inte att se i Fakturawebben.

 • Behörighet att se fakturaspecifikationer

  Med behörigheten företagsadministratör kan rollen “fakturaadministratör” tilldelas sig själv. Ge också den behörigheten till den på ert bolag som hanterar fakturor.
  Följ stegen nedan för att lägga upp rollen fakturaadministratör.

  1. Logga in på ditt konto i ID06-portalen.

  2. Klicka på företagsnamnet och välj användarhantering i rullgardinsmenyn.

  3. Klicka på den person som ska ha tillgång till fakturainformation. Har personen ingen användare ännu så tryck på Lägg till användare och fyll i personens e-postadress.

  4. Markera därefter kryssrutan Fakturaadministratör och klicka på spara.

  5. Ett mejl från ID06 har nu skickats till e-postadressen till den som har tilldelats behörigheten.

  6. Klicka på Till tjänsten och logga in/skapa konto.

  7. Valet Fakturor har nu dykt upp i rullgardinsmenyn.

  8. Klicka på Fakturor i rullgardinsmenyn och välj vilken period ni önskar kontrollera.

Fakturainnehåll

 • Varför får jag en faktura med administrativa avgifter?

  ID06 tar ut en administrativ avgift om 1 200 kr om företag blivit spärrat på grund av obetald faktura och vill öppnas upp igen.

  Vid försenad betalning har ID06 rätt enligt avtal att begära en administrativ avgift motsvarande kostnaden för hanteringen av den försenade fakturan.

  För mer information, läs i avtalet – Allmänna bestämmelser under punkt 8, Betalning av avgifter.

 • Har ni fått en faktura med för många ID06-kort?

  Om ni mottagit en faktura med fel antal ID06-kort så kan det bero på olika anledningar.

  ID06 fakturerar för kostnaden av samtliga ID06-kort som ej har status ”avslutat”. Det innebär att om organisationen har ID06-kort med status som exempelvis ”inaktiverat” så kommer ni att mottaga en kostnad för det kortet.

  För att försäkra er om att ni inte blir fakturerade för ett ID06-kort som inte längre ska användas behöver ni ”avsluta” ID06-kortet. ID06 krediterar ej för ID06-kort där årsabonnemanget redan är påbörjat.

  En annan orsak till att fakturan verkar specificera ”för många kort” kan vara att företaget beställt ett nytt ID06-kort utan att ha avslutat det gamla ID06-kortet. Det gamla kortet är då fortfarande aktivt och det nya innehar statusen ”klar att aktiveras av kortinnehavaren”. Båda korten kommer i detta fall att faktureras. Var därför noga med att aktivera de kort som önskas och avsluta de kort som inte längre ska vara i bruk.

   

  Kortstatusar som är faktureringsbara

  Aktivt – Kortet är klar för bruk.
  Klar att aktiveras av kortinnehavare – Behöver aktiveras för att användas.
  Inaktiverat – Kortet är ”vilande” och går att aktivera igen.

  Kortstatus som ej är faktureringsbar

  Avslutat – Kortet är ur bruk och går inte att aktivera igen.

   

   

 • När fakturerar ID06?

  Vi fakturerar en gång per år direkt för de ID06-kort som beställts.

  Det innebär att när ett företag beställt ett ID06-kort kommer de i samband med det att få en faktura om 80 kr per kort och år från ID06. Ett år senare skickas därmed en ny faktura på 80 kr för samma kort, om det är fortsatt aktivt och ej avslutat. ID06-kort är fortfarande faktureringsbara tills ID06-kortet är avslutat.

  Årsavgift för ID06-kort
  För ett existerande kort så faktureras det årligen en förnyad årsavgift baserat på kortets beställningsmånad.
  Exempel: Ett kort som fortfarande är aktivt och beställt i oktober 2019 kommer att faktureras som en förnyelse av ett ID06 kort i november 2020.

  Årsavgift för nybeställda kort
  För ett kort som nyligen producerats kommer den att faktureras nästkommande månad, dvs ett ID06-kort som producerats i oktober faktureras i början på november.

  Aktivt – Fakturerbart kort som är aktiverat av kortinnehavaren.

  Klart att aktiveras av kortinnehavaren– Fakturerbart kort som är producerat och inväntar aktivering av kortinnehavaren.

  Inaktiverat – Fakturerbart kort som har lagts vilande och som kan återaktiveras igen när som helst. ID06 har samma krav att upprätthålla, ex avseende GDPR, oavsett kortets status.

  Avslutat – Kort som är avslutade och som ej kan återaktiveras igen. Här finner ni instruktion om hur ni avslutar ID06-kort.

 • Vad kostar det att vara ansluten till ID06?

  ID06 fakturerar årsavgiften för anslutningen till ID06 en gång per år och priset baseras på antal ID06-kort ett företag har enligt tabell nedan. Kortavgiften om 80 kr faktureras en gång per kort och år.

  Detta innebär att om du beställer ett ID06-kort gäller bindningstiden i 12 månader. Vill du avsluta ett ID06-kort under pågående period upphör avgiften för det kortet först vid nästa periodstart(efter 12 mån). Det är därför inte möjligt att få återbetalning för ett kort som avslutats innan bindningstiden löpt ut.

   
  Antal kort Pris per år/företag
     
  0-10 500 kr
  11-50 1000 kr
  51-100 2000 kr
  101-250 3000 kr
  251-1 000 5000 kr
  1 000+ 10 000 kr

  Samtliga priser är exklusive moms. 25% moms tillkommer.

  Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften för anslutningen till ID06-systemet.

 • Har ni fått en faktura för en årsavgift, men har inga ID06-kort?

  Årsavgiften är en anslutningsavgift som skickas ut trots att företag inte har några aktiva ID06-kort. Årsavgiften faktureras när du ansluter dig till ID06.

  Är du inte längre intresserad av att vara ansluten till ID06-systemet måste du själv avsluta den för att undvika fler fakturor i framtiden. Detta gör du genom att kontakta oss.

  Observera att fakturan kommer skickas vidare till inkasso om du bortser från att betala den.

 • Har ni fått en faktura med moms?

  ID06 fakturera kort-och årsavgifter med moms även till utländska företag. Detta på grund av att tjänsten är föremål för moms i Sverige då det är en tjänst med anknytning till fastighet belägen i Sverige, enligt art. 45 i EU:s momsdirektiv.

Hantera faktura

 • Hur ändrar jag fakturasätt i ID06 Portalen?

  Du som har administratörsrollen till ert företagskonto kan ändra fakturasätt.

  Du kan antingen välja e-faktura eller faktura via e-post (bifogad PDF). Väljer du e-faktura krävs ett äkta GLN-nummer enligt standard. Väljer du istället faktura via e-post måste rätt angiven e-postadress anges, förslagsvis en som inte ändras över tid eller är knuten till en specifik individs e-postadress. Exempelvis faktura@företagsnamn.se.

  Följ stegen enligt nedan.

  1. Logga först in i ID06 Portalen

  2. Välj ert företagsnamn i övre högra hörnet

  3. Välj till sist faktureringsinformation

 • Har ni fått en faktura och vill inte längre vara ansluten till ID06 systemet?

  Är du inte längre intresserad av att vara ansluten till ID06-systemet måste du själv avsluta anslutningen för att undvika fler fakturor i framtiden. Detta gör du genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Kom ihåg att ange kundnummer och fakturanummer i ditt mail när du skriver att du vill avsluta anslutningen till ID06.

 • Har ni fått en faktura till ett bolag som inte längre är aktivt?

  Ni måste aktivt själva avsluta ID06-kontot och de ID06-kort i det bolag som inte längre ska vara aktivt.

  Har ni startat upp ett nytt bolag så behöver ni sen beställa nya ID06-kort i det nya bolaget. Det är ett krav att rätt arbetsgivare anges på ID06-korten. Kontakta oss för att avsluta ID06-kontot.

 • Hur betalar jag min faktura?

  Vid betalning av fakturor skall endast OCR-nummer anges. All betalningsinformation står på fakturan.

 • Hur skickas ID06 fakturor?

  Första fakturan skickas som pappersfaktura för att säkerställa att fakturan kommer rätt.

  Du som har administratörsrollen till ert företagskonto kan ändra fakturasätt.

  Du kan antingen välja e-faktura eller faktura via e-post (bifogad PDF). Väljer du e-faktura krävs ett äkta GLN-nummer enligt standard. Väljer du istället faktura via e-post måste rätt angiven e-postadress anges, förslagsvis en som inte ändras över tid eller är knuten till en specifik individs e-postadress. Exempelvis faktura@företagsnamn.se.

  Följ stegen enligt nedan.

  1. Logga först in i ID06 Portalen

  2. Välj ert företagsnamn i övre högra hörnet

  3. Välj till sist faktureringsinformation och ändra till det alternativ du önskar