ID06 Bolagsdeklaration

Detta är en produkt som på ett säkert sätt hjälper dig att ha fullständig kontroll på de företag som varit verksamma på en arbetsplats.
ID06 Bolagsdeklaration ger dig löpande information om leverantörers bolagsform, F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering, arbetsgivaravgifter, skulder hos Kronofogden eller Skatteverket. På så sätt säkerställer du ett socialt ansvarstagandet genom hela leverantörskedjan.

 

För att börja använda ID06 Bolagsdeklaration behöver ni först registrera ert företag till ID06 portalen.
Efter att ert företag är anslutet kan ni skicka in en intresseanmälan  för att påbörja anslutningsprocessen till ID06 Bolagsdeklaration.

 

ID06 Bolagsdeklaration ger möjlighet att bevaka såväl svenska som utländska företag i samma tjänst. Det finns tre granskningsnivåer:

  • Utvalda väsentliga kriterier indikeras i 5 färgsatta utredningsnivåer. Via översikten kan användarna snabbt se vilka företag som kan behöva utredas.
  • Från samma vy kan användarna öppna en mer omfattande rapport och granska det bevakade företaget avseende fler kriterier.
  • Den tredje möjligheten ges olika användare på företaget att knyta en underentreprenör eller leverantör till ett eller flera projekt eller till ett arbetsplatsnummer. På så vis kan användarna bevaka samma företag i flera strukturer och det möjliggör för flera användare att bevaka samma företag.

Klicka på  länken om ni vill lämna en intresseanmälan inför lanseringen.

Intresseanmälan Bolagsdeklaration