Kort för olika nationaliteter

För alla företag som vill utfärda ID06-kort till sina anställda med utländskt medborgarskap har vi utformat styrande dokument – ID06 regelverk. Här ligger EU -och svensk lagstiftning till grund.

Regler och villkor

För att ID06-kort ska kunna utfärdas till de med utländskt medborgarskap så har ID06 ett regelverk att följa för vilken dokumentation till Skatteverket som krävs.

Du hittar bland annat information om hur du uppfyller villkor som verifierar t ex socialförsäkringstillhörighet, arbetstillstånd och inkomstskattregistrering.