Avregistrera dig från ID06 Kompetensdatabas

Vad tråkigt att du inte vill fortsätta använda ID06 Kompetensdatabas. Innan du bekräftar att ditt företag inte vill ta del av den nya betalmodellen, tänk på att:

  • Din personal kan komma att stängas ute från områden där en viss typ av utbildning eller certifiering styrks genom ID06 Kompetensdatabas.
  • Har du läsbehörighet så du kan se dina medarbetare idag i ID06 Kompetensdatabas upphör den.
  • Vissa utbildningar registreras enbart i ID06 Kompetensdatabas.
  • Idag kravställs det att vissa utbildningar finns i ID06 Kompetensdatabas exempelvis Safe Construction Training. Dessa går då inte att läsa in vid inpassering på arbetsplatsen.

Från den 31 januari 2024 kommer ditt företag inte längre ha möjlighet att registrera genomförda utbildningar.

Skulle du ångra dig kan du alltid kontakta vår kundtjänst som hjälper dig att komma igång igen.