Dags att medverka för sund konkurrens

Enligt en rapport från en byggorganisation, där många arbetsplatser har kontrollerats är 4 av 10 utstationeringar är felaktiga. Detta kommer inte som en överraskning. Att Arbetsmiljöverket trots vetskap om att utstationeringsregistret inte är bra inte vill medverka till att förbättra just utstationeringsregistret är allvarligt.

ID06 har krav på att de som ska vara utstationerade också ska vara registrerade i utstationeringsregistret dock är det svårt att motkontrollera alla individer utan tillgång till information från Arbetsmiljöverket. ID06 har vid flera tillfällen bett om att antingen få tillgång till utstationeringsregistret digitalt för automatiserade kontroller eller än hellre, att ID06 får agera ombud för sina kunder som skall utstationeras så det blir korrekt från start.

Till skillnad från Arbetsmiljöverket och i princip alla andra myndigheter kontrollerar ID06 identiteten och rätten att arbeta i Sverige på samtliga individer som kommer in i ID06 systemet samt kontrollerar alla företag som ansluter sig till ID06. Med dessa uppgifter kan sedan ID06, för de som omfattas, också hantera utstationeringen med kontrollerade uppgifter som sedan kan följas upp.

Tidigare i år fick ID06 sitt senaste avböjande svar från Arbetsmiljöverket med hänvisning till sekretess vilket verkar vara ett standardsvar från svenska myndigheter när fantasin tryter.

Det går förvisso att kontrollera utstationering manuellt via e-tjänst hos Arbetsmiljöverket, men när man som ID06 tar emot ca 500 nya ordrar för utländska individer avseende ID06-kort varje dag, blir det utmanande att manuellt kontrollera detta mot utstationeringsregistret.

ID06 kontrollerar förutom utstationeringsregistret även identitet, företag, inbetalda avgifter, fast driftställe, rätten att arbeta i Sverige med mera. Man kan dessutom på ett enkelt sätt kontrollera att individer har rätt kompetens/utbildning via ID06-kortet och på det sättet säkerställa att inga utan rätt behörigheter kommer in på en arbetsplats.

Utöver detta finns det en mängd ytterligare funktioner via olika ID06 produkter och tjänster i ID06 Systemet, exempelvis ID06 Bolagsdeklaration och ID06 Föranmälan. Intresset från svenska myndigheter att samverka med ID06 borde med andra ord vara stort, då vi aktivt kan hjälpa dem att genomföra sitt myndighetsuppdrag.

Så bästa Arbetsmiljöverk, låt oss hjälpa er och alla oss andra att få ordning på utstationeringsregistret! Är det inte dags att fatta ett beslut och låta ID06 få agera ombud för kunder till ID06 som ska vara utstationerade, för då kan ID06 direkt avvisa beställning på ID06-kort om utstationeringen inte är korrekt.

Som extra plus för Arbetsmiljöverket skulle det innebära att man får validerad data i sitt register för alla som kommer via ID06 systemet. Med andra ord en ”win-win” för alla utom för de oseriösa aktörer som ägnar sig åt arbetsmarknadskriminalitet.