Varför inte göra det enkelt och säkert, istället för svårt och osäkert?

Debattartikel

I Sverige finns en mängd olika nummer för företag och individer som inte är ett personnummer eller vanligt organisationsnummer. Vi har GD nummer som tilldelas utländska enskilda firmor, GD nummer är ett nummer som inte alltid går att hämta via kreditupplysningsföretag utan måste kontrolleras manuellt. För att göra det ännu mer krångligt tillåter man att samordningsnummer också kan användas som F-skatt nummer.

Det är med detta då samma samordningsnummer som ingen längre litar på i Sverige och som i sig inte heller låter sig kontrolleras på ett systematiskt vis det vill säga det blir manuell kontroll även här.

ID06
På ID06 kontrollerar vi alla företag som ansluter sig oavsett vilket land ett företag kommer ifrån idag har vi företag från 37 länder i ID06-systemet. Eftersom ID06 idag har ca 80 000 företag som alla är kontrollerade. Många företag är manuellt kontrollerade vilket tar tid och där svenska myndigheter försvårar kontrollarbetet genom att tillskapa nummerserier som endast myndigheten har kontroll över.

Det vore bra om alla företag som vistas i Sverige kunde kontrolleras på samma sätt som ett svenskt företag, det vore också bra om svenska myndigheter också var aktivt intresserade av att inte försvåra näringslivets kontroller.

Förutom att kontrollera företag så kontrollerar ID06 identiteten på samtliga personer som är kopplade till ID06-systemet. Vilket innebär alla som beställer ett ID06-kort, idag är det ca 630 000 personer som fått ut ett ID06-kort.

De allra flesta är enkla att kontrollera genom eID eller genom att personen skannar sitt pass, dock blir det svårt med personer som sökt asyl i Sverige, för här har Migrationsverket en svårkontrollerad och osäker process med s.k. LMA-kort.

Myndigheter
För asylsökande kontrolleras identiteten genom att ID06 kräver in olika typer av handlingar från individen, det är svårt att motkontrollera uppgifterna mot Migrationsverket. Ett beslut (AT-UND) om att få arbeta i Sverige kan dras in när som helst utan att uppgifter delas med någon vilket försvårar arbetet för alla som vill göra rätt.

Genom att myndigheter inte vill medverka till att underlätta för företag att göra rätt skapas möjligheter för företag att agera bedrägligt vilket drabbar såväl den enskilde människan som samhället i stort.

Sekretess
De uppgifter som ID06 efterfrågar är sällan eller aldrig integritetskänsliga, vi vill fråga på uppgifter och få ett enkelt ja eller nej och vi vill kunna fråga om summor och antal. Till exempel; Har en individ rätt att arbeta i Sverige, ja eller nej? Hur mycket pengar har betalats in i olika avgifter, summa och antal?

Med dessa enkla uppgifter från olika myndigheter kan vi bli ännu snabbare och ännu bättre i våra kontroller och ge företag rätt förutsättningar att konkurrera på schyssta och trygga villkor, skydda de mest utsatta i samhället och bidra till ökad säkerhet på arbetsplatsen samt inte minst minska skatteundandragandet och täppa till hål i skattekistan.

2021
ID06 hoppas att vi under 2021 skall få se politiker som vågar mer, slutar prata om regelkrångel och istället skapar förutsättningar för sund konkurrens på schyssta villkor. Alla de seriösa företagen efterfrågar detta, samhället i stort efterfrågar det – så vad är problemet?

Det ska vara lätt att göra rätt brukar det heta. Idag är det tyvärr det motsatta som dominerar.