En sommarpresent kanske? Eller i varje fall en julklapp?

På kort tid har det kommit två förslag för att stärka sund konkurrens på schyssta villkor som absolut är ett steg i rätt riktning. Det är positivt att ett förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige kommit och att reglerna om utstationering ändras.

Nya skatteregeln innebär i korthet att man inför ett arbetsgivarbegrepp som avgör om en arbetare skall betala skatt i Sverige beroende på vem som arbetet utförs för, inte vem som betalar lönen. Fler kommer helt enkelt betala skatt i Sverige vilket ger lika villkor för samma arbete.

Nya reglerna kring utstationering innebär ett starkare skydd för den enskilde arbetaren som utstationeras till Sverige, skyldigheten att anmäla utstationeringen kommer krävas från första dagen och att ansvaret för den som tar emot utstationerade ökar.

ID06 Systemet

I ID06 systemet har vi idag personer från 120 länder som fått ut ett ID06-kort. Samtliga personer är identifierade med antingen ett godkänt eID eller med hjälp av pass som skannas och kontrollerats.

Vidare kräver ID06 in de intyg som krävs för att få arbeta i Sverige och ett ID06-kort får då en giltighetstid som aldrig kan vara längre än vad regelverket medger.

Myndigheter

Att myndigheter nu skärper kraven är bra dock saknar vi fortfarande möjlighet att hämta ut information för att motkontrollera att regelverk efterlevs, vi vill på ett enklare sätt kunna kontrollera att skatter erläggs, att företag och individer är utstationerade, att personer har rätt att vistas i Sverige, att ett arbetstillstånd är aktivt med mera.

ID06

Vi ser problem, med myndigheter som inte kan utbyta information med varandra, vilket innebär att det finns risk för att företag och individer kan runda regelverk.

ID06 gör idag flera kontroller som resulterar i att individer och företag som inte följer regelverket stängs av, något som skulle kunna gå betydligt snabbare med information direkt från myndigheter.

Vår förhoppning om en sommarpresent eller kanske en julklapp

Vi arbetar aktivt med flera myndigheter för att finna lösningar för att kunna ta del av information och på vår önskelista inför sommaren men även på vår önskelista till jul (som ser likadan ut som förra i året) är:

· Ökat informationsutbyte med Arbetsmiljöverket

· Ökat informationsutbyte med Migrationsverket

· Ökat informationsutbyte med Skatteverket

· Sekretessregler som gör att myndigheter kan utbyta information med varandra

 

 Med önskan om en god sommar

 Thor Jonsson