Ny lag 1 januari 2021

Debattartikel

Nu har en ny lag trätt i kraft som kortfattat innebär att personer som hyrs ut från ett utländskt bemanningsföretag skall betala skatt i Sverige från första dagen. Samtidigt finns tidigare regelverk kvar för utländska företag som kommer till Sverige med egen personal.

Det krävs flera delar för att kontrollera efterlevnaden till exempel att kunna kontrollera att en person är registrerad för att betala skatt i Sverige, att ett företag defakto är i Sverige och utför arbete med egen personal, dvs att det finns ett avtal med en affärspart i Sverige.

Eftersom myndigheter i Sverige inte är aktivt intresserade eller i vissa fall inte ens får lov att dela med sig av sin information blir kontrollerna svåra och tidsödande, vilket enbart gagnar de kriminella aktörer som verkar inom olika branscher.

Den nya lagen är bra och ett positivt verktyg för sund konkurrens och minskad arbetslivskriminalitet men möjligheten till kontroll är svår och tidsödande och kommer att underminera lagens positiva effekter. Om vi i Sverige vill att utländska företag och personal skall kunna komma till Sverige måste myndigheter också tillsammans underlätta kontroll av uppgifter.

Det handlar sällan om integritetskänsliga uppgifter som efterfrågas utan mer om enkla ja och nej frågor på tydligt formulerade frågor eller tillika svar om antal och summa.

I Sverige har vi till skillnad från våra grannländer ett system genom ID06 där alla identiteter verkligen kontrolleras på riktigt och där olika typer av dokument krävs in för att kontrollera rätten att arbeta i Sverige. ID06-systemet kan dock aldrig bli bättre än den information som kan samlas in systematiskt.

Om vi tillsammans på allvar menar att vi vill stänga ute kriminella från arbetsmarknaden i Sverige, kriminella som idag utnyttjar kryphål och brist på samverkan mellan myndigheter, måste det börjas samarbetas på riktigt.

Den personliga integriteten är självklart viktig och skall hanteras korrekt och varsamt men det är inte samma sak som att ge kriminella en ”chans med VIP-biljett” att verka i Sverige utan att det sker kontroller.

Vi vill att Skatteverket ges möjlighet att dela information om inbetalda avgifter och antal samt att Migrationsverket får i uppdrag att dela med sig av information avseende status för personer som arbetar i Sverige och Arbetsmiljöverket skall se till att det på ett systematiskt sätt går att hämta uppgifter från utstationeringsregister.

ID06 kan dra sitt strå till stacken och erbjuda information till myndigheter avseende identitet samt annan information som kan hjälpa myndigheter motverka kriminell verksamhet.

Så bästa beslutsfattare, vill ni hindra kriminella företag från att verka i Sverige kan ni med enkla medel hjälpa till, ID06 är beredda att sätta igång idag.

Under tiden vi avvaktar att beslutsfattare i Sverige skall vakna upp på allvar fortsätter vi förbättra ID06-systemet med fler funktioner, nya vägar för att utföra våra kontroller som förhindrar kriminella att agera i Sverige, varje dag året runt.