– Ser man inte verkligheten blundar man för framtiden –

Det verkar råda stor enighet bland experter och övriga som rör sig i verkligheten om att det finns samband och beroenden som måste hanteras i samverkan och med helhetssyn för att stärka den sunda konkurrensen, skapa en schysst arbetsmarknad och ett tryggt samhälle.

– Sekretessregler som skyddar det goda och underlättar för myndigheter att utbyta information för att motverka kriminalitet.

– Ökad myndighetsnärvaro genom flera kontrollbesök, för dessvärre är det nog så att ”laglydighet” ökar med risken för att bli upptäckt.

– Samverkande IT-stöd för att minska tiden mellan ”brott och upptäckt”. Systemet måste ha som mål att vara realtidsaktuella och indikera avvikelser.

– Säker identifiering med tillstånds- och regeluppföljning av alla personer som är i landet, för ökad säkerhet och skattekontroll.

-Ökad samverkan inom EU för att kontrollera att regelverken följs, för att säkerställa den fria rörligheten, personlig trygghet och de nationella välfärdssystemen.

Det nya säkra ID06-systemet arbetar kompromisslöst med att säkerställa identiteter, att kontrollera företags lag- och regelefterlevnad, att genom ID06 Kompetensdatabas styra mot en effektiv och säker hantering av utbildningsbevis. ID06 drar sina strån till stacken, men några strån gör ingen brasa. Fler måste bidra och fler måste samverka. Hinder för samverkan mellan myndigheter och mellan näringsliv och myndigheter måste röjas bort och läggas på brasan.

Det borde inte behövas fler exempel för att se verkligheten. Nu behövs åtgärder som gör verklig skillnad och säkrar framtiden.