Registrera organisation

Vill du registrera en kommun eller annan organisation/bolagsform till ID06?

Kommuner, statliga myndigheter, landsting, trossamfund, stiftelser, kyrkor eller exempelvis utländska företag behöver kontakta oss för att kunna skapa företagskonto.

Läs mer om det här.

 

Kontakta oss genom att fylla i formuläret

Efter att formuläret är inskickat för granskning kommer vi att återkomma med svar efter 1-3 dagar.
Fyll i formuläret med den information som efterfrågas för snabb handläggning.

 • Registrera organisation

 • Ange organisationens uppgifter

 • Kontaktperson

 • Förslag på firmatecknare i er organisation

 • Bilagor

  Dokument som verifierar att er angivna person också har firmateckningsrätt för hela er organisationen.
  1. Godkänt dokument är: Styrelseprotokoll (en enskild styrelseledamot accepteras som behörig firmatecknare)
  2. Alternativt en fullmakt som verifierar att firmateckningsrätten är delegerad till personen med rätt att teckna avtal med ID06 AB. Vid uppladdning av fullmakt krävs även en kopia av firmatecknarens pass, kan laddas upp som bilaga 2.
 • Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, pdf, csv, docx, xlsx, heic, pptx, mp4, txt, xps, rtf, Max filstorlek: 50 MB.
 • Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, pdf, csv, docx, xlsx, heic, pptx, mp4, txt, xps, rtf, Max filstorlek: 50 MB.
 • Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, pdf, csv, docx, xlsx, heic, pptx, mp4, txt, xps, rtf, Max filstorlek: 50 MB.
 • Hidden