Hur ansluter jag en kommun/ annan organisation till ID06?

Om du behöver ansluta en kommun eller annan organisation till ID06 så behöver du kontakta oss.

Anledningen till det är att en kommun/annan organsiation ej har en angiven firmatecknare och då går det inte att ansluta automatiskt. Det krävs att en firmatecknare över organisationen godkänner ID06 allmänna bestämmelser och villkor samt signerar avtalet mellan ID06 AB och er organisation.

För svenska aktiebolag och svenska egenföretagare sker denna kontroll dock automatiskt.

Kontakta oss och skicka in en anslutningsansökan här