Beställ kort
Kortkontroll
Avgifter

Nyheter

 • 2017-04-24

  Tillfälligt fel på ID06 telefoner

  För närvarande har vi problem med ID06 telefonväxel men hoppas att felet snart är avhjälpt.

 • 2017-04-05

  Nu är kompetensdatabasen igång

  ID06 Kompetensdatabas är nu en realitet. Utbildningsföretag och företag med registreringsbehörighet har sedan november 2016 kunnat registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas. Fr.o.m. andra kvartalet 2017 blir det successivt möjligt att se utbildningsbevis och behörighet ute på arbetsplatserna via ID06-systemet. 

  Läs mer
 • 2017-03-31

  Tre frågor till Peter Löfgren, vd ID06 AB

  Peter Löfgren, vd ID06  AB, berättar om vad som är på gång inom ID06 nu och om tre kommande stragegiska projekt för bolaget. 

  Läs mer
 • 2017-03-23

  Seminarier ska ger kunskap om ID06

  Elektroniska personalliggare har funnits i byggbranschen drygt ett år och erfarenheterna är blandade. Samtidigt pågår flera andra förändringar som kommer att påverka byggbranschen. Nu inleder ID06-bolaget en seminarieserie om ID06 och hur systemet ska samverka med kommande lagstiftning, skriver tidningen Byggindustrin.

  Läs mer
 • 2017-03-22

  Nya webbfilmer om ID06 Kompetensdatabas

  Se vår svenska och engelska webbfilm om på  två minuter vardera presenterar ID06 Kompetensdatabas. 

  Läs mer

Välkommen till våra kostnadsfria seminarier om lagstiftning och verktyg för sund konkurrens

Vi utbyter erfarenheter av personalliggarlagen, vad som upplevts som bra samt vad som kan och måste bli bättre. Vi går igenom huvuddragen i kommande lag om arbetsgivaruppgift på individnivå samt redogör för det utvecklingsarbete som sker inom ID06-systemet, både sett till lagstiftningen för sund konkurrens och till den kommande GDPR, som under 2018 kommer att ersätta nuvarande PUL-lagstiftning. Seminariet hålls på 18 orter i landet. Välkommen! Anmäl dig NU!Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet. Företag som inte följer detta kan komma att stängas av från hela ID06-systemet. 

Beställ ID06-kort

För att beställa ID06-behörighetskort ska du kontakta något av de företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. De hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort. Du hittar dem här

Beställ personalliggare

Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna. De svarar också på dina frågor om priser, rutiner etc. Du hittar dem här

Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Läs mer


Betongare_FotoGerdle.gif