Beställ kort
Kortkontroll
Avgifter

Nyheter

 • 2017-05-23

  Öppettider i helgen m.m.

  Onsdag 24 maj är ID06 växel och support öppna till kl. 12.00. Den 25-26 maj samt den 6 juni har vi stängt. Den 12-13 juni är det stängt för personalkonferens men vid brådskande ärenden går det bra att mejla till support@id06.se.

 • 2017-05-17

  Allmänna bestämmelser uppdaterade

  Allmänna bestämmelser är nu uppdaterade till version 2-2017 och ersätter version 1-2015. Nytillkomna delar i allmänna bestämmelser tydliggör arbetsgivarsambandet mellan företag och person gällande beställning av ID06-kort samt bevarandekraven av personalliggaren efter arbetsplatsens avslutande i enlighet med Skatteförfarandelagen.

 • 2017-05-11

  Ny lag: Arbetsgivardeklaration på individnivå

  Den 10 maj beslutade Sveriges Riksdag om att stegvis införa Arbetsgivardeklaration på individnivå. Ett efterlängtat beslut för den sunda konkurrensen då det nu blir svårare för oseriösa aktörer att "segla under skatteradarn" genom att dölja svart verksamhet bakom en vit fasad. Dagens anonyma månadsrapportering i form av en klumpsumma förses med individuppgifter och den årliga kontrolluppgiften tas bort. 

  Läs mer
 • 2017-05-11

  Röster från ID06 seminarieturné

  ID06 seminarieturné, om lagstiftning och verktyg för sund konkurrens, tar nu en paus över sommaren och återkommer i september. Vi frågade några av vårens besökare: Varför besöker du seminariet?

  Läs mer
 • 2017-05-11

  Lagstiftning och verktyg för sund konkurrens

  Under året anordnar ID06 AB ett antal seminarier om lagstiftning och verktyg för sund konkurrens. Den 27 april hade turen kommit till Malmö.
  VD Peter Löfgren inledde med en genomgång av hur lagen om personalliggare i byggbranschen har fungerat - blev det lätt att göra rätt?

  Läs mer
 • 2017-04-05

  Nu är kompetensdatabasen igång

  ID06 Kompetensdatabas är nu en realitet. Utbildningsföretag och företag med registreringsbehörighet har sedan november 2016 kunnat registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas. Fr.o.m. andra kvartalet 2017 blir det successivt möjligt att se utbildningsbevis och behörighet ute på arbetsplatserna via ID06-systemet. 

  Läs mer
 • 2017-03-31

  Tre frågor till Peter Löfgren, vd ID06 AB

  Peter Löfgren, vd ID06  AB, berättar om vad som är på gång inom ID06 nu och om tre kommande stragegiska projekt för bolaget. 

  Läs mer

Välkommen till våra kostnadsfria seminarier om lagstiftning och verktyg för sund konkurrens

Vi utbyter erfarenheter av personalliggarlagen, vad som upplevts som bra samt vad som kan och måste bli bättre. Vi går igenom huvuddragen i kommande lag om arbetsgivaruppgift på individnivå samt redogör för det utvecklingsarbete som sker inom ID06-systemet, både sett till lagstiftningen för sund konkurrens och till den kommande GDPR, som under 2018 kommer att ersätta nuvarande PUL-lagstiftning. Seminariet hålls på ett flertal orter i landet. Välkommen! Anmäl dig NU!Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet. Företag som inte följer detta kan komma att stängas av från hela ID06-systemet. 

Beställ ID06-kort

För att beställa ID06-behörighetskort ska du kontakta något av de företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. De hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort. Du hittar dem här

Beställ personalliggare

Läsarutrustning inkl. elektronisk personalliggare beställs av någon av de ID06-ackrediterade leverantörerna. De svarar också på dina frågor om priser, rutiner etc. Du hittar dem här

Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Läs mer


Betongare_FotoGerdle.gif