Hur kan vi hjälpa dig?

Användare & behörigheter

 • Hur lägger jag till en administratör i ID06 Portalen?

  1. Logga in i ID06 Portalen
  2. Välj “företagsnamn” i översta högra hörnet
  3. Klicka sen på ”Användarhantering”
  4. Lägg till ny administratör och medarbetarens mailadress.

 • Hur lägger jag till en ny användare av Bolagsdeklaration?

  Nya användare läggs till genom att klicka på “Användarhantering” i företagsmenyn och därefter välja “+ Lägg till användare”.

  Antingen kan du lägger till en användare i taget genom att ange deras e-postadress alternativt anger du en lista med e-postadresser till flera användare.

  De tillagda användarna kommer att få en inbjudan med länk till ett formulär där de får fylla i sina användaruppgifter. Därefter kommer de få identifiera sig.

 • Vem kan lägga till nya användare av Bolagsdeklaration?

  Alla administratörer kan lägga till nya användare och projektmedlemmar till de projekt som företaget har tillgång till

 • Hur ska vi bjuda in en konsult som arbetar åt vårt företag i ett projekt?

  Antingen kan konsulten kopplas till ert företagskonto eller till konsultföretagets företagskonto. Det beror på vilket avtalsförhållande som råder mellan konsulten och er som klient, se nedan.

  Konsulten ska kopplas till klientens företagskonto
  Konsulten har ett användarkonto kopplat till ert företagskonto. Konsulten ska därefter ges behörighet till Bolagsdeklaration. Därefter lägger ni till konsulten genom att söka fram hen och lägga till hen som projektmedlem i de projekt konsulten ska ha tillgång till.

  Notera att en enskild konsult kan knytas till flera företagskonton om hen arbetar åt flera klienter. Här är den enskilda konsulten att betrakta som anställd i klientens företag.

  Konsulten ska kopplas via konsultföretagets företagskonto
  I det fallet ska konsulten ha ett användarkonto kopplat till det företag där hen är anställd. Då måste konsultföretaget först läggas till i projektet som “ID06 Administratör”
  och ange personen/konsulten som kontaktperson för konsultföretaget. Notera att konsulten även behöver få behörigheten “Bolagsdeklaration” av sitt konsultföretag.

  Om konsultföretaget inte har en licens för Bolagsdeklaration måste de först skaffa en sådan licens/(För närvarande ges testmöjligheter av licens för Bolagsdeklaration.)

  Notera att konsultföretaget kommer att läggas till i projektet som vilken leverantör som helst och det kommer genereras en företagsrapport på konsultföretaget.

  Eftersom konsultföretagets konto nu är knutet till projektet, kommer konsultföretaget att se all information på projektet, vilket innebär att de tar kreditupplysningar för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, precis som klienten gör. (ändra till Detta i sin tur medför att konsultföretaget anges på eventuella omfrågekopior.)

 • Hur massimporterar jag användare?

  Klicka på “+ Importera e-postadresser” och kopiera-klistra in en lista med e-postadresser i textfältet.
  E-postadresserna måste separeras med kommatecken eller semikolon. Välj behörighetsnivå och skicka därefter inbjudan. Samma behörighetsnivå kommer gälla alla användare i listan.

 • Kan personer från andra företag läggas till som användare eller administratörer?

  Ja, se “Hur blir jag användare i ett specifikt projekt”

 • Vilka behörigheter har en administratör?

  Lägga till nya användare, redigera behörigheter och ta bort användare. Notera att administratören är administratör för hela ID06 kontot och inte enbart Bolagsdeklaration.

 • Vilka behörigheter har en projektmedlem?

  Som projektmedlem kan du hantera vilka företag som ska bevakas, bygga leveranskedjan, skriva ut projektrapport, lägga till och ta bort leverantörer.
  Du kan bjuda in andra projektmedlemmar till projektet. Dessa kan vara från den egna organisationen eller från en extern part.

 • Hur blir jag användare i ett specifikt projekt?

  1. Om du redan är “användare” av Bolagsdeklaration: Då kan en projektmedlem eller administatör från ditt företag lägga till dig som projektmedlem i projektet

  2. Om ditt företag är ett ID06 “registrerat användarföretag” men du saknar användarbehörighet till Bolagsdeklaration: En administratör för ditt företag kan tilldela dig användarbehörighet. Därefter kan du bjudas in till ett specifikt projekt av en administratör eller en befintlig projektmedlem i projektet. Det kan vara både interna projekt och projekt upplagda av andra företag.

  3. Om ditt företag inte är ett ID06 anslutet företag så måste det först bli ett användarföretag. Se därefter punkt 1 och 2.

 • Finns det någon behörighet som bara kan titta in i projektet men inte göra något?

  Nej det saknas för närvarande.

 • Var kan jag se vilka som är administratörer?

  Är du själv administratör i serviceportalen på ert företagskonto så kan du se alla behörigheter under “Användarhantering”.
  Är du projektmedlem så finns uppgift om samtliga projektmedlemmar och administratörer i respektive projekt, se flik “Projektmedlem”.

 • Vilka företagsroller och individuella roller finns det?

  I Bolagsdeklaration har användare olika behörighet beroende på om man är administratör eller vanlig användare. Alla användare från ett  företag har samma projektroll i Bolagsdeklaration.

  Skillnaden mellan administratörer och vanlig användare är att administratörer kan se alla projekt som företaget har skapat samt alla projekt där företaget har rollen “Huvudentreprenör” eller “ID06 Administratör” i en extern klients projekt.
  Övriga användare kan enbart se de projekt som de själva skapat eller där de är tillagda som projektmedlemmar.