Hur kan vi hjälpa dig?

Emulering av Mifare Classic upphör

 • Mitt ID06 kort fungerar inte

  Du kan alltid kontrollera om kortet är aktivt på ID06 kortkontroll här.

  Är kortet ej aktivt så kan ni logga in och aktivera det här.

  Vi rekommenderar att ni gör detta via en dator, då det är vanligt att man får felmeddelande när man gör det via mobil eller surfplatta.

  Om kortet är aktivt så ta kontakt med applikationsleverantören, företaget som personalliggaren kommer ifrån.

  Om de inte finner några fel behöver kortbeställaren i företaget ta kontakt med kortleverantören.

  Är det ett fysiskt problem med kortet kontakta er kortleverantör.

 • Vad gör jag om en accessutrustning inte stödjer ID06-kortet?

  Via Partners – ID06 på ID06.se hittar du leverantörer av accessutrustning, vars teknik stödjer ID06-kort och läser av all information på kortet. När det gäller accessutrustning som används utanför ID06-systemet, har det inte skett någon förändring, utan kortet fungerar på samma sätt idag som igår. Läs mer om ID06-kort teknik Tekniken i ID06-kortet – ID06 på ID06.se

 • Vilka applikationer / accesslösningar stödjer ID06-kort?

  Kontakta någon av ID06 ackrediterade leverantörer av utrustning som stödjer ID06 här. Välj en partner som kan leverera säkra lösningar åt dig.

  När det gäller att använda ID06-kort utanför ID06 systemet till exempel för: ett kontor, lunchmatsal eller annat, så fungerar kommande ID06-kort på samma sätt som nuvarande ID06-kort.

   

 • Hur gör jag med en person som har ett nytt ID06-kort där informationen enbart finns i den säkra delen av ID06-kortet och accessutrusningen enbart har stöd för Mifare Classic?

  Du kan via ID06 Card Control (som du enkelt laddar ner där du hämtar appar till din telefon), kontrollera att ett ID06-kort är aktivt. På själva ID06-kortet finns också en bild på individen som du kan jämföra med personen som står framför dig och som vill komma in. Du måste alltid säkerställa att personen kommer in i personalliggaren, antingen via ID06-kortet eller manuellt samt att personen skrivs ut vid utpassering.

  Om accessläsaren på arbetsplatsen inte fungerar eller kan läsa ett ID06-kort, rekommenderas att du via ID06 Card Control, kontrollerar att personens ID06-kort är aktivt. Om du inte har ID06 Card Control, kan du enkelt hämta det där du hämtar appar till din telefon, (appen är gratis t o m sista mars 2022). Du kan sen jämföra bilden med personen som står framför dig och därefter manuellt föra in personen i personalliggaren. Glöm inte att också föra ut personen ur personalliggaren vid arbetsdagens slut.

  Det är upp till arbetsplatsen att själv tillse hur man hanterar personer som: saknar ID06-kort, har ett trasigt ID06-kort eller där accessutrustningen på arbetsplatsen är trasig eller inte kan läsa ett ID06-kort. Du kan alltid kontrollera att ett ID06-kort är aktivt genom att använda ID06 Card Control och läsa ut informationen via din mobiltelefon. ID06 Card Control laddar du ner där du hämtar appar till din telefon.