Hur kan vi hjälpa dig?

Integration med ID06 Stamp, med uppgifter från personalliggare

 • Vilken information hämtas från ID06 Stamp?

  ID06 Bolagsdeklaration tar in viss data från ID06 Stamp som i sin tur tar in data från personalliggarna. De leverantörer som inte lagts till i leverantörskedjan visas som besökare.  För besökarna visas första inpasseringen någon anställd gjort samt senaste datum för inpassering på aktuell arbetsplats.

  Notera att hemtagning av data inte gäller historisk data utan gårdagens data från den tidpunkt då projektet aktiveras förutsatt och det finns ett korrekt angivet Arbetsplats ID. Aktivera därför projektet och fyll i Arbetsplats ID innan första leverantören registrerats i personalliggaren.

 • Hur vet vi att projektet hämtar information från ID06 Stamp?

  För närvarande kan inte Bolagsdeklaration indikera om data finns att tillgå. Är projektet knutet till ett arbetsplats-ID med personalliggare och projektet är aktiverat, så startas hemtagning av data så fort ID06 kort registreras i den personalliggaren, förutsatt att data har skickats från applikationsleverantören. Ser man att det finns Besökare registrerade i projektet så är projektet uppkopplat till ID06 systemet. Säkerställ med applikationsleverantören av personalliggaren att projektets Arbetsplats-ID kopplats ihop med ID06 systemet.

 • Hur ofta hämtas information från ID06 Stamp?

  ID06 Bolagsdeklaration laddar för närvarande upp gårdagens information en gång per dygn.