Hur kan vi hjälpa dig?

Kreditupplysning och omfrågekopior

 • Vad handlar bankinitiativet ”hållbar byggbransch” om?

  Bankinitiativet ”Hållbar byggbransch” syftar till att minska risken för ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Det är ett initiativ från banker i Sverige där kraven på byggbranschen förstärks, då man vill öka kontroller inom branschen och att underleverantörer i alla led följer de regler som finns.

  Projektrapporten inom ID06 Bolagsdeklaration uppfyller de krav som ställts av bankerna och är en tjänst som möjliggör ökad kontroll för dig som entreprenör eller beställare.

  Bankerna som är grundare till initiativet är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB samt Swedbank och Sparbankerna.

 • När tas en kreditupplysning?

  En kreditupplysning genereras då vissa kreditparametrar har uppdaterats=ändrats i bevakningen på ett företag samt även första gången vissa företagsformer läggs till bevakning, se fråga ”vilka bevakade leverantörer får en omfrågekopia och varför”.

 • Vilka bevakade leverantörer får en omfrågekopia och varför?

  Detta gäller vissa företagsformer i Sverige. Lagstiftning är till för att skydda dessa företagare (vilka här likställs med privatpersoner).
  Det gäller för: enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Om företaget som bevakas är arbetsgivarregistrerad genereras en ny omfrågekopia en gång i månaden. Kostnaden för omfrågekopior ingår i de olika produkterna.

 • Vem skickar omfrågekopian till företagaren?

  Det gör Creditsafe som dagligen får ett underlag från ID06.

 • Kan den bevakade leverantören slippa få omfrågekopia i brev och få en elektronisk avisering istället?

  Alla företagare kan precis som privatpersoner registrera att de vill ha omfrågekopior skickat till KIVRA. Se Creditsafes hemsida.

 • Får en bevakad leverantör försämrad kreditvärdighet när det tas en kreditupplysning?

  Nej. En kreditupplysning som tagits inom ramen för ID06 Bolagsdeklaration, försämrar inte företagets kreditvärdighet.

 • Vad kan du som företagare göra om du inte förstår eller anser att en kreditupplysning skulle ha tagits?

  Kontrollera att det står att det är en ”omfrågekopia” du fått.
  Kontrollera vilket/vilka företag som har tagit kreditupplysningen. Därefter kan du kontakta dessa företag. Läs först frågan ”’Kan vi bevaka enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag”

 • Kan vi bevaka enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag?

  Alla företag som är användarföretag till ID06-systemet, kan bevakas inom ramen för Bolagsdeklaration. Det framgår av användarvillkoren. Notera att det måste finnas grund för bevakningen. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag som inte är användarföretag i ID06-systemet, förutsätter säkerställd bevakningsrätt. Denna grund kan utgöras av avtal eller lagstiftning. ID06 är aldrig ansvarig för vilka företag som bevakas av våra kunder. ID06 är däremot ansvarig för bevakning av användarföretag.

 • Vad ska framgå av en omfrågekopia?

  Av en omfrågekopia ska framgå vem, det vill säga vilket företag som har sett viss kreditinformation och när.

 • Var ser jag vilka projekt som bevakar den enskilda näringsidkaren?

  Gå in under fliken ”Företag” och skriv in namnet på firman. Observera att en enskild näringsidkare anges med personnamn inte firmateckningen.

  Då visas samtliga de projekt där den enskilda näringsidkaren förekommer. Om projektet är stängt bevakas inte näringsidkaren.