Hur kan vi hjälpa dig?

Status

 • Vad menas med status?

  Begreppet status används i två sammanhang.

  ID06 status (trafikljus)
  ID06 har skapat ett statusregelverk som genererar olika varningar. Regelverket skiljer sig åt och är anpassat efter tillgänglig data per företagsform. Regelverket för företag från utländska företag är under uppbyggnad. Det finns fem olika statusindikationer i systemet. Se rubrik “vilka statussymboler finns”. Statusar finns indikerat på tre nivåer:
  Enskild regel: För en enskild regel anges status.
  Leverantör: För en leverantör anges den mest allvarliga statusen som fallit ut från alla enskilda regelkontroller som genomförts på leverantören.
  Projekt: På ett projekt ages den mest allvarliga statusen som någon leverantör har i projektet.

  Creditsafe status
  I företagsrapporten ingår också begreppet status med hänvisning till vilken företagsstatus leverantören befinner sig i. Detta är en uppgift som kommer från Creditsafe. Creditsafe’s status ingår som en parameter i ID06 statusregelverk.

 • Vilka statussymboler finns?

  Det finns fem statussymboler:
  OK, grön bock: Företagets uppfyller kontrollerade kriterier.
  Observera, blått utropstecken: Företaget bör ge in ytterligare information avseende angivna avvikelser eller att viss information bör noteras.
  Ofullständig, grått frågetecken: Information saknas från Creditsafe.
  Utred, gul varningstriangel: Företaget uppfyller inte kontrollerade kriterier och bör utredas.
  Varning, röd hand: KONTROLLERA FÖRETAGET!

 • Vilken status visas på projektet (varningssignal, trafikljus, indikation)

  ID06 har valt att lägga ett regelverk inom olika kontrollområden där utfall visas som en statussymbol. Dessa har en inbördes ordning där “varning” är mest allvarlig och där “OK” visar att kriterierna i en regel är uppfyllda. Se status och rapportförståelse för respektive kontrollområde.
  I listmenyn visas företaget med den symbolen som har högst varningsvärde för en enskild regel. Öppna därför rapporten och granska alla status/trafikljussignaler.
  Du finner statusförklaringarna i översta delen av företagsrapporten under “Förklaringar av symboler”

 • Var ser jag projektets status?

  Projektets status framgår i listan med alla projekt samt överst till vänster i Företagsrapporten.

 • Kan jag se företagets status på utländska leverantörer?

  För närvarande innehåller rapporten endast ett fåtal regler till grund för företagets status och utländska företag har därför status ofullständig om inte någon allvarligare status indikeras.
  ID06 arbetar intensivt på att lägga till fler regler för utländska leverantörer.