Betalningsansökan

Betalningsansökan är en ansökan till Kronofogden om att få en fordran på ett företag beslutad/fastställd. Denna kan därefter bli fastställd antingen genom att gäldenären inte har några invändningar eller genom ett domslut som har vunnit lagakraft.