Det står att data inte kan hämtas på ett eller flera projekt

1. Kontrollera om det finns information på hemsidan om att systemet har driftsstörningar.
2. Om inte det finns information om driftsstörningar, kontakta ID06 support.