En projektmedlem har tagits bort, vad kan ha hänt?

Det finns två sätt som projektmedlemmar kan ha tagits bort:

1. En projektmedlem tar bort en annan projektmedlem från projektet

2. Personen var angiven som kontaktpersonen för leverantören men uppgiften har ändrats eller tagits bort. När kontaktperson ändras för en leverantör så tas den ursprungliga kontaktpersonen bort som projektmedlem från projektet.

Ska personen fortsatt ha kvar rättigheterna så måste personen ges behörighet till projektet på nytt.