Finns det någon behörighet som bara kan titta in i projektet men inte göra något?

Nej det saknas för närvarande.