Finns det risk för att någon obehörig får tillgång till mina personuppgifter och använder dem?

De personuppgifter som samlas in om dig behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och dokumenterat tekniska och organisatoriska rutiner och åtgärder för att säkerställa din integritet, uppgifternas tillgänglighet och sekretess, allt utifrån de krav som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.
Vi kräver alltid att parter som använder ID06-systemet ska verka för att all information hanteras på ett säkert sätt och att de respekterar individers integritet.