Föranmäld leverantör, Föranmälan

Företag som lagts till i leverantörskedjan i ett projekt betraktas som föranmälda leverantörer.
Avtalsförhållande mellan inköpande företag och leverantör är kända och ansvarig för hanteringen i projektet har lagt till leverantören för bevakning.

Bolagsdeklaration definierar ett företag som lagts upp i projektets leverantörskedja som ett föranmält företag.
Kännedom ska finnas om förhållandet mellan det inköpande företaget och dess leverantör