Företrädare

Styrelseledamöter samt andra funktioner visas med:
– funktion
– namn
– del av personnummer
– om utlandsbosatt
– tillträdesdatum
Har personen flera funktioner anges personen flera gånger.