Har ni fått en faktura med för många ID06-kort?

Om ni mottagit en faktura med fel antal ID06-kort så kan det bero på olika anledningar.

ID06 fakturerar för kostnaden av samtliga ID06-kort som ej har status ”avslutat”. Det innebär att om organisationen har ID06-kort med status som exempelvis ”inaktiverat” så kommer ni att mottaga en kostnad för det kortet.

För att försäkra er om att ni inte blir fakturerade för ett ID06-kort som inte längre ska användas behöver ni ”avsluta” ID06-kortet. ID06 krediterar ej för ID06-kort där årsabonnemanget redan är påbörjat.

En annan orsak till att fakturan verkar specificera ”för många kort” kan vara att företaget beställt ett nytt ID06-kort utan att ha avslutat det gamla ID06-kortet. Det gamla kortet är då fortfarande aktivt och det nya innehar statusen ”klar att aktiveras av kortinnehavaren”. Båda korten kommer i detta fall att faktureras. Var därför noga med att aktivera de kort som önskas och avsluta de kort som inte längre ska vara i bruk.

 

Kortstatusar som är faktureringsbara

Aktivt – Kortet är klar för bruk.
Klar att aktiveras av kortinnehavare – Behöver aktiveras för att användas.
Inaktiverat – Kortet är ”vilande” och går att aktivera igen.

Kortstatus som ej är faktureringsbar

Avslutat – Kortet är ur bruk och går inte att aktivera igen.