Hur ger jag en extern person tillgång till mitt projekt?

Antingen kan personen kopplas till ert företagskonto eller till dennes arbetsgivares företagskonto. Det beror på vilket avtalsförhållande som råder mellan personen och er som klient, se nedan.

Personen ska kopplas till klientens företagskonto
Personen har ett användarkonto kopplat till ert företagskonto. Personen ska därefter ges behörighet till Bolagsdeklaration. Därefter lägger ni till personen genom att söka fram hen och lägga till hen som projektmedlem i de projekt personen ska ha tillgång till.

Notera att en person kan knytas till flera företagskonton om hen arbetar åt flera klienter. Här är personen att betrakta som anställd i klientens företag.

En eller flera personer ska kopplas via personernas arbetsgivares företagskonto

I detta fall ska personen ha ett användarkonto kopplat till det företag där hen är anställd. Då måste personens arbetsgivare först läggas till i projektet som “ID06 Administratör eller Huvudentreprenör” och ange personen som kontaktperson för konsultföretaget. Notera att personen även behöver få behörigheten “Bolagsdeklaration” av sin arbetsgivare.

Notera att personens arbetsgivare kommer att läggas till i projektet som vilken leverantör som helst och att det kommer genereras en företagsrapport på arbetsgivaren.

Eftersom det externa företagets konto nu är knutet till projektet, kommer personal från det företaget att se all information på projektet. Det innebär att det företaget också tar kreditupplysningar för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, precis som klienten gör. Detta i sin tur medför att det externa företaget anges på eventuella omfrågande kopior.