Hur kan jag få mer information om lagen och om hur min byggarbetsplats ska uppfylla kraven?

Kontakta Skatteverket eller gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att få den mest aktuella informationen.