Hur länge kan jag vara inne i Bolagsdeklaration utan att behöva logga in på nytt?

Sessionstiden är för närvarande ställd till 30 minuters inaktivitet. Sessionstiden gäller hela serviceportalen. Det går inte att ändra.