Hur registreras praktikanter/elever på en ID06 arbetsplats?

Gymnasieelever och äldre ska registreras i personalliggaren hos den entreprenör de praktiserar hos, men inte praoelever från grundskolan.

Gymnasieelever och äldre som ska ut på en ID06 arbetsplats måste också ha ID06-kort precis som alla andra som vistas på arbetsplatsen. Därför ska skolan eller utbildningsbolaget beställa detta till berörda elever. För att beställa ID06-kort går detta att göra via elevID06.se