Hur ska vi bjuda in en konsult som arbetar åt vårt företag i ett projekt?

Antingen kan konsulten kopplas till ert företagskonto eller till konsultföretagets företagskonto. Det beror på vilket avtalsförhållande som råder mellan konsulten och er som klient, se nedan.

Konsulten ska kopplas till klientens företagskonto
Konsulten har ett användarkonto kopplat till ert företagskonto. Konsulten ska därefter ges behörighet till Bolagsdeklaration. Därefter lägger ni till konsulten genom att söka fram hen och lägga till hen som projektmedlem i de projekt konsulten ska ha tillgång till.

Notera att en enskild konsult kan knytas till flera företagskonton om hen arbetar åt flera klienter. Här är den enskilda konsulten att betrakta som anställd i klientens företag.

Konsulten ska kopplas via konsultföretagets företagskonto
I det fallet ska konsulten ha ett användarkonto kopplat till det företag där hen är anställd. Då måste konsultföretaget först läggas till i projektet som “ID06 Administratör”
och ange personen/konsulten som kontaktperson för konsultföretaget. Notera att konsulten även behöver få behörigheten “Bolagsdeklaration” av sitt konsultföretag.

Om konsultföretaget inte har en licens för Bolagsdeklaration måste de först skaffa en sådan licens/(För närvarande ges testmöjligheter av licens för Bolagsdeklaration.)

Notera att konsultföretaget kommer att läggas till i projektet som vilken leverantör som helst och det kommer genereras en företagsrapport på konsultföretaget.

Eftersom konsultföretagets konto nu är knutet till projektet, kommer konsultföretaget att se all information på projektet, vilket innebär att de tar kreditupplysningar för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, precis som klienten gör. (ändra till Detta i sin tur medför att konsultföretaget anges på eventuella omfrågekopior.)