Hur skickas ID06 fakturor?

Första fakturan skickas som pappersfaktura för att säkerställa att fakturan kommer rätt. Om ni önskar att få fakturor via mail eller E-faktura behöver ni kontakta oss. Detta gäller även om ni flyttar och behöver ändra adress/referens på fakturor, då vi i dagsläget behandlar alla ändringar manuellt.