ID06 Administratör och huvudentreprenör

Eftersom en klient kan bjuda in andra företag i projektets topphierarki, (byt till vilka också kan administrera ID06 Bolagsdeklaration, så har dessa fått två olika begrepp i gällande version: ID06 administratör och huvudentreprenör.

Inom byggsektorn är detta ofta en huvudentreprenör, men det kan också vara en sidoentreprenör eller konsult som administrerar Bolagsdeklaration. Dessa företag kan för förtydligande läggas till som antingen huvudentreprenör eller ID06 administratör. Båda dessa begrepp ges samma behörigheter.

För användning av Bolagsdeklaration i andra branscher än bygg så rekommenderas begreppet ID06 administratör dvs. det bolaget är med och administrerar ID06 verktyg, Bolagsdeklaration.