Jag kan inte flytta ett företag från besökare till leverantörskedjan eller olänkade leverantörer

Ett företag som en gång blivit registrerat som besökare, kan inte tas bort från denna lista. Listan utgör ett sorts bevis för vilka företag som varit på arbetsplatsen utan att ha registrerats som föranmälda.

Besökslistan ligger med i projektrapporten eller bankrapporten och kan därför delges andra parter till exempel beställare och kreditgivare. Se fråga “vad ska vi göra med ett företag som hamnar som “besökare”.