Kan jag lägga en utredningskommentar, utredningssignal på ett företag?

Funktionen finns för närvarande inte. Kravställning pågår.