Kan vi byta ut en leverantör till en annan?

Det finns ingen funktionalitet som kan byta ett företag mot ett annat.

Det företag som försvinner från arbetsplatsen kan tas bort och ett nytt kan läggas till på samma plats i leverantörskedjan. Men om den leverantör som ska tas bort hunnit vara verksam på arbetsplatsen, rekommenderar ID06 att även den leverantören ska kvarstå i leverantörskedjan. Samtidigt läggs det nya företaget till under samma inköpande leverantör. Därefter läggs eventuella underleverantörer till på den nya leverantören.

Varning! Om du tar bort ett företag som har underleverantörer ur leverantörskedjan, så försvinner även underleverantörerna till den leverantören.