Kontaktinformation, koncerninformation

Kontaktinformation:
– Besöks och eventuell C/O adress
– Telefonnummer
– Mejladress
– Webadress

Koncerninformation:
–  Namn på eventuell koncernmoder
– Organisationsnummer koncernmoder
– Landkod för registrering