Kontroll av krav för revisor

Om företaget har en registrerad revisor meddelas alltid “ok”.

“Utred” meddelas då företaget ska ha en revisor men saknar sådan.
“Varning” meddelas när företagets revisor avgått på egen begäran. Notera att detta ofta är under en kort period och så fort en ny revisor tillträder meddelas “ok” igen. ID06 sparar inte informationen vilken kan vara mycket allvarlig.