Leverantör och entreprenör

ID06 benämner samtliga leverantörsled under beställaren som leverantörer. Leverantörsbegreppet innefattar begreppet entreprenör.