När jag använder mitt kort på en arbetsplats, vilka uppgifter sparas då i systemet?

Några exempel på behandlingar som sker när du använder ditt ID06-kort och ändamålen med sådana behandlingar är:

 • Registrering av in- och utpassering på din arbetsplats samt kontroll av ID06-kortet mot ID06s spärrlista för att:
 • Kontrollera din identitet, dina utbildningar och din behörighet (information om utbildning och behörighet kopplas till ID06-kortet avseende ID06 Kompetensdatabas) och att ID06-kortet är giltigt;
 • upprätthålla en elektronisk personalliggare enligt skatteförfarandelagen, uppgifterna som registreras i en personalliggare är:
  • För- och efternamn
  • Tidpunkt för in- och utpassering
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • möjliggöra en säker närvarokontroll och rapportering vid händelse av en arbetsplatsolycka eller liknande händelse; och
  • planera arbetet och öka säkerheten på arbetsplatsen.
  • Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy på /gdpr-avtal/